26
apr 13
Mole se korisnici usluga grejanja da svoje dospele obaveze izmire u zakonskom roku kako bi firmi omogućili pravovremenu nabavku energenata i neophodne remonte jer će mo biti prinuđeni da neizmirena potraživanja naplatimo sudskim putem ili eventualno izvršimo isključenje sa sistema grejanja.
26
apr 13
Obaveštavaju se korisnici usluge grejanja da reklamacije na kvalitet grejanja i eventualne kvarove na instalaciji grejanja mogu prijaviti Dispečerskoj službi na besplatnu telefonsku liniju 0800/031-038 u vremenu od 07 do 20 časova

Strana 3 od 3

Dispečerski centar

Vodič za priključenje

Foto Galerija

Promo film