13
okt 17

 

1. Obaveštavamo gradjane da su 6.10.2017. godine počele tople probe za grejnu

sezonu 2017/2018 godine

2. Obaveštavamo gradjane da je 15.10.2017. godine zvanično počela grejna sezona

3. Obaveštavamo gradjane da od 01.01.2018. godine počinje da se primenjuje

novi cenovnik za uslugu isporuke toplotne energije

4. Obaveštavamo građane da je od 01.05.2018. godine zvanično završena

grejna sezona

5. Obaveštavamo građane da uočene kvarove na zgradnim instalacijama mogu prijaviti do

15.06.2018. godine

27
okt 16

 

1. Obaveštavamo gradjane da je 5.10.2016. godine počela grejna sezona 2016/2017

po novom cenovniku usluge isporuke toplotne energije koji važi od 1.10.2016. godine

2. Kotlarnica "Omladinska" je prestala sa radom, a konzum kotlarnice je prikljucen sistemu

gasne kotlarnice "Lipa"

 

26
apr 13
Mole se korisnici usluga grejanja da svoje dospele obaveze izmire u zakonskom roku kako bi firmi omogućili pravovremenu nabavku energenata i neophodne remonte jer će mo biti prinuđeni da neizmirena potraživanja naplatimo sudskim putem ili eventualno izvršimo isključenje sa sistema grejanja.
26
apr 13
Obaveštavaju se korisnici usluge grejanja da reklamacije na kvalitet grejanja i eventualne kvarove na instalaciji grejanja mogu prijaviti Dispečerskoj službi na besplatnu telefonsku liniju 0800/031-038 u vremenu od 07 do 20 časova

Strana 2 od 2

Dispečerski centar

Vodič za priključenje

Foto Galerija

Promo film