27
okt 16
  • Štampa

 

1. Obaveštavamo gradjane da je 5.10.2016. godine počela grejna sezona 2016/2017

po novom cenovniku usluge isporuke toplotne energije koji važi od 1.10.2016. godine

2. Kotlarnica "Omladinska" je prestala sa radom, a konzum kotlarnice je prikljucen sistemu

gasne kotlarnice "Lipa"