Reklamacije

Obaveštavaju se korisnici usluge grejanja da reklamacije na kvalitet grejanja i eventualne kvarove na instalaciji grejanja mogu prijaviti Dispečerskoj službi na besplatnu telefonsku liniju 0800/031-038 u vremenu od 07 do 20 časova