Plaćanje

Mole se korisnici usluga grejanja da svoje dospele obaveze izmire u zakonskom roku kako bi firmi omogućili pravovremenu nabavku energenata i neophodne remonte jer će mo biti prinuđeni da neizmirena potraživanja naplatimo sudskim putem ili eventualno izvršimo isključenje sa sistema grejanja.